Jump to content

ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ
دبيّ
ꯏꯃꯥꯔꯠ ꯗꯨꯕꯥꯢ
ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ
ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯨꯕꯥꯢ
Flag of ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ
Flag
Coat of arms of ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ
Coat of arms
Location of ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ
ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯗꯨꯕꯥꯢ
Seatꯗꯨꯕꯥꯢ
Boroughs
Government
 • ꯃꯈꯜꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ
 • ꯑꯦꯃꯤꯔꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯕꯤꯟ ꯔꯁꯤꯗ ꯑꯜ ꯃꯛꯇꯨꯝ
 • ꯋꯥꯉꯣꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯍꯝꯗꯥꯟ ꯕꯤꯟ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯑꯜ ꯃꯛꯇꯧꯝ
Area
 • Total꯳꯸꯸꯵ km (১,৫০০ sq mi)
ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯊꯪꯪ ꯃꯅꯥꯎ꯲ꯁꯨꯕ[꯱]
Population (꯲꯰꯱꯹)
 • Total꯴꯱꯱꯷꯷꯰꯵꯹
 • Rank꯱ꯟꯕ
Demonym(s)ꯗꯨꯕꯥꯌꯥꯟ
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯳꯱꯶꯶ ꯀꯣꯗAE-DU
ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ

"ꯗꯨꯕꯥꯢ ꯂꯩꯄꯥꯛ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯗꯨꯕꯥꯏ ꯂꯩꯄꯥꯛ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛꯇ-"إمارة دبيّ"; ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯤ-Imārat Dubayy, ꯏꯃꯥꯔꯠ ꯗꯨꯕꯥꯢ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯨꯕꯥꯢ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯥꯔꯕ ꯑꯦꯃꯤꯔꯦꯠꯁꯤꯡꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. About Dubai page of the Government of Dubai website (www.dubai.ae). Retrieved 2019-07-12.