ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯅꯥ
ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
Coordinates: 17°21′58″N 78°28′30″E / 17.366°N 78.475°E / 17.366; 78.475ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁ: 17°21′58″N 78°28′30″E / 17.366°N 78.475°E / 17.366; 78.475
Boroughs꯳꯳

ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯅꯥ (/tɛlənˈɡɑːnə/ (About this sound listen)) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯈꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]