ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ
ꯔꯤꯄꯥꯕꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯌꯦꯟꯃꯥꯔ

ꯑꯋꯥ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌
Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw
Flag of Myanmar
Flag
State Seal of Myanmar
State Seal
Anthem: 
Location of  ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ  (green)

in ASEAN  (dark grey)  –  [Legend]

ꯀꯣꯅꯨꯡNaypyidaw[a]
19°45′N 96°6′E / 19.750°N 96.100°E / 19.750; 96.100
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ cityꯌꯥꯡꯒꯣꯟ
ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ  ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯕꯔꯃꯤꯁ ꯂꯣꯟ
ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ regional ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ
ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯦꯛꯕꯔꯃꯤꯁ ꯃꯌꯦꯛ
ꯐꯨꯔꯨꯞ  ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ
ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ
Buddhism 87.9%
Christianity 6.2%
Islam 4.3%
Others 1.6%
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡBurmese / Myanma
ꯑꯥꯏ•ꯑꯦꯁ•ꯑꯣ ꯳꯱꯶꯶ ꯀꯣꯗMM

ꯑꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯔꯃꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Myanmar ) ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩ ꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]