Haoreima ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

Jump to navigation Jump to search
ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯎꯁꯨꯞꯆꯤꯟꯂꯨ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ꯵꯰ | ) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)

꯱꯹ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯵ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯹ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯳꯰ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯶ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯴ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯳ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ꯵꯰ | ) (꯲꯰ | ꯵꯰ | ꯱꯰꯰ | ꯲꯵꯰ | ꯵꯰꯰)
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Contributions/Haoreima" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ