꯴꯰꯴ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡ

A user with ৭৪ edits. Account created on ꯲꯵ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯱.
ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯤꯌꯨꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯎꯁꯨꯞꯆꯤꯟꯂꯨ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)

꯲꯵ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯱꯳ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯲꯲

꯱꯷ ꯃꯦ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯵ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲

꯱ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯲꯵ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯱꯹ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯱꯰ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯷ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯳ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯲꯴ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

(ꯑꯅꯧꯕ | ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ) ꯎꯨꯇꯂꯨ (ꯑꯅꯧꯕ ৫০ | ) (২০ | ৫০ | ১০০ | ২৫০ | ৫০০)
"https://mni.wikipedia.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:Contributions/꯴꯰꯴" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ