Jump to content

ꯇꯥꯎꯔꯣꯏꯅꯥꯏ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯇꯥꯎꯔꯣꯢꯅꯥꯢ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯎꯂꯣꯢꯅꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯟ ꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯗ ꯇꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇꯀꯤ ꯅꯣꯡꯂꯨꯝ (ꯅꯣꯡꯊꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯝ) ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯢꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯩ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://books.google.co.in/books?id=C2Q-DwAAQBAJ&pg=PT350&dq=taoroinai&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwja667T1bTuAhXf83MBHRfECZUQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=taoroinai&f=false
  2. https://books.google.co.in/books?id=S_4dAAAAMAAJ&q=taoroinai&dq=taoroinai&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwja667T1bTuAhXf83MBHRfECZUQ6AEwAXoECAQQAg
  3. https://books.google.co.in/books?id=Z6d-IyINtk4C&pg=PA578&dq=taoroinai&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwib-8Tn17TuAhUd8HMBHYf1AxI4ChDoATAAegQIABAC#v=onepage&q=taoroinai&f=false